Gå direkt till sidans innehåll

Långtidsarbetslöshet

Indikator SE. 8. 3

Arbetslöshet under kortare perioder är för de flesta inget större problem, men långvarig arbetslöshet leder ofta till svåra ekonomiska och sociala problem. Kommuner har en viss rådighet över långtidsarbetslösheten, genom sitt ansvar för försörjningsstöd och sin möjlighet att bedriva arbetsmarknadsverksamhet.

De som varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader räknas som långtidsarbetslösa.

Andel långtidsarbetslösa 25-64 år

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet:
2,77 % (2022)
Utgångsvärde:
2,97 % (2010)

Kommentar

Jönköping har en låg nivå av långtidsarbetslöshet jämfört med den nationella statistiken, men det har ökat sedan tidigt 2000-tal. Den långvariga arbetslösheten visar också på en ökning under de senaste åren. Andelen kvinnor som är långtidsarbetslösa är högre än andelen män.

Ökad egenförsörjning är ett viktigt effektmål för den sociala hållbarheten i kommunen. Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) genomför insatser för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden, men också tidiga och förebyggande insatser. Insatsen Egenkrafts med medarbetare med särskild interkulturell kompetens finns närvarande i kommunens prioriterade områden och finns tillgängliga för att coacha arbetssökande mot jobb eller studier. Sedan starten 2020 har det varit närmare 200 personer som fått jobb och 300 personer gått vidare med studier efter kontakt med Egenkrafts medarbetare.

Senast ändrad: 2023-05-05