Gå direkt till sidans innehåll

Unga arbetslösa

Indikator SE. 8. 2

Unga invånare som varken arbetar eller studerar ses som ett särskilt problem och fångas med måttet som ofta benämns ”UVAS”. Ungdomar som varken arbetar eller studerar ska väsentligt minska till 2030 enligt de globala målen, och kommuner har ett stort inflytande över utfallet genom ansvaret för grund- och gymnasieutbildningen samt det kommunala aktivitetsansvaret till och med nitton års ålder.

Andel invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet:
4,9 % (2020)
Utgångsvärde:
4,8 % (2008)

Kommentar

Arbetslösheten bland unga har varierat över tid i Jönköings kommun, men var som lägst 2011. Jämfört med andra kommuner har Jönköping en något lägre andel unga som varken arbetar eller studerar.

Om statistiken

Denna indikator visar hur stor andel av unga som inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar. Kommuner har ett stort inflytande över utfallet genom ansvaret för grund- och gymnasieutbildningen samt det kommunala aktivitetsansvaret till och med nitton års ålder.

Senast ändrad: 2023-08-11