Gå direkt till sidans innehåll

Meritvärde

Indikator SE. 4. 7

Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg. Åtta grupper elever följs i indikatorn indelade efter kön, ifall de har svensk eller utländsk bakgrund och ifall deras föräldrar har eftergymnasial utbildning eller inte.

Genomsnittliga meritvärden i åk 9

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet:
231 (2020)
Utgångsvärde:
228 (2015)

Kommentar

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i Jönköpings kommun som gick ut årskurs nio 2020 var 231, vilket är strax över det genomsnittliga meritvärdet på riksnivå (230). Det finns skillnader beroende på elevens bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. Flickor med svensk bakgrund med föräldrar med eftergymnasial utbildning har i genomsnitt högst meritvärde. Pojkar med utländsk bakgrund med föräldrar som saknar eftergymnasial utbildning har i genomsnitt lägst meritvärde.

Senast ändrad: 2023-04-21