Gå direkt till sidans innehåll

Fallskador bland äldre

Indikator SE. 3. 5

Genomsnittligt antal slutenvårdstillfällen till följd av fallolyckor bland individer 65 år och äldre. Yrsel och balanssvårigheter är de främsta orsakerna till fall både i särskilt och ordinärt boende. Den vanligaste åtgärden på särskilt boende är extra tillsyn vilket är svårare att erbjuda i ordinärt boende.

Fallskador bland personer över 65, treårsmedelvärden, antal/ 100 000 invånare.

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (st/100 000 inv.) Datum

0

Riket

 3315

2021

1

Större stad (ovägt medel)

 3174

2021

2

Jönköping

 2852

2021

3

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 2707

2021

Kommentar

Antalet registrerade fall inom äldrenämndens ansvarsområde har minskat under 2021 jämfört med tidigare år. Även antalet registrerade fallolyckor inom funktionsstödsnämndens område har minskat de senaste åren. Andelen som behövt sjukvård under 2021 var drygt tre procent och 2020 var det drygt fyra procent.

Senast ändrad: 2023-08-11