Gå direkt till sidans innehåll

Fallskador bland äldre

Indikator SE. 3. 5

Genomsnittligt antal slutenvårdstillfällen till följd av fallolyckor bland individer 65 år och äldre. Yrsel och balanssvårigheter är de främsta orsakerna till fall både i särskilt och ordinärt boende. Den vanligaste åtgärden på särskilt boende är extra tillsyn vilket är svårare att erbjuda i ordinärt boende.

Fallskador bland personer över 65, treårsmedelvärden, antal/ 100 000 invånare.

Rad-id Mätområde Datum Värde (st/100 000 inv.)

0

Jönköping

2010

3624

1

Jönköping

2011

3721

2

Jönköping

2012

3668

3

Jönköping

2013

3703

4

Jönköping

2014

3728

5

Jönköping

2015

3783

6

Jönköping

2016

3603

7

Jönköping

2017

3353

8

Jönköping

2018

3202

9

Jönköping

2019

3171

10

Jönköping

2020

3007

11

Jönköping

2021

2852

12

Riket

2010

3608

13

Riket

2011

3620

14

Riket

2012

3626

15

Riket

2013

3584

16

Riket

2014

3495

17

Riket

2015

3432

18

Riket

2016

3357

19

Riket

2017

3296

20

Riket

2018

3283

21

Riket

2019

3298

22

Riket

2020

3316

23

Riket

2021

3315

24

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

3461

25

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

3554

26

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

3568

27

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

3551

28

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

3396

29

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

3208

30

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

2996

31

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

2849

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

2832

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

2803

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

2755

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

2707

36

Större stad (ovägt medel)

2010

3558

37

Större stad (ovägt medel)

2011

3618

38

Större stad (ovägt medel)

2012

3663

39

Större stad (ovägt medel)

2013

3618

40

Större stad (ovägt medel)

2014

3476

41

Större stad (ovägt medel)

2015

3365

42

Större stad (ovägt medel)

2016

3260

43

Större stad (ovägt medel)

2017

3161

44

Större stad (ovägt medel)

2018

3160

45

Större stad (ovägt medel)

2019

3160

46

Större stad (ovägt medel)

2020

3165

47

Större stad (ovägt medel)

2021

3174

Kommentar

Antalet registrerade fall inom äldrenämndens ansvarsområde har minskat under 2021 jämfört med tidigare år. Även antalet registrerade fallolyckor inom funktionsstödsnämndens område har minskat de senaste åren. Andelen som behövt sjukvård under 2021 var drygt tre procent och 2020 var det drygt fyra procent.

Senast ändrad: 2023-08-11