Gå direkt till sidans innehåll

Simkunnighet

Indikator SE. 3. 10

Simning ingår i kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan och grundsärskolan. Enligt en ny rapport från Skolverket har simkunnigheten bland barn minskat de senaste åren.

Andel simkunniga elever vid slutet av simundervisningen i skolan, årskurs 2

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Flickor

 63

2022

1

Total

 55

2022

2

Pojkar

 47

2022

Kommentar

Samordnaren på baden i Jönköpings kommun konstaterar att de som lärt sig simma efter avslutad simundervisning på 14 gånger i skolan, har minskat drastiskt under pandemiåren. Det finns även stora skillnader mellan olika skolor, och lägre andel pojkar än flickor är simkunniga efter slutförd utbildning.

Senast ändrad: 2023-05-05