Gå direkt till sidans innehåll

Simkunnighet

Indikator SE. 3. 10

Simning ingår i kursplanen för idrott och hälsa i grundskolan och grundsärskolan. Enligt en ny rapport från Skolverket har simkunnigheten bland barn minskat de senaste åren.

Andel simkunniga elever vid slutet av simundervisningen i skolan, årskurs 2

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Total

2020

59

1

Total

2021

56

2

Total

2022

55

3

Flickor

2015

79

4

Flickor

2016

72

5

Flickor

2017

78

6

Flickor

2018

78

7

Flickor

2019

74

8

Flickor

2020

63

9

Flickor

2021

63

10

Flickor

2022

63

11

Pojkar

2015

70

12

Pojkar

2016

66

13

Pojkar

2017

69

14

Pojkar

2018

66

15

Pojkar

2019

59

16

Pojkar

2020

55

17

Pojkar

2021

48

18

Pojkar

2022

47

Kommentar

Samordnaren på baden i Jönköpings kommun konstaterar att de som lärt sig simma efter avslutad simundervisning på 14 gånger i skolan, har minskat drastiskt under pandemiåren. Det finns även stora skillnader mellan olika skolor, och lägre andel pojkar än flickor är simkunniga efter slutförd utbildning.

Senast ändrad: 2023-05-05