Gå direkt till sidans innehåll

Unga i ekonomiskt utsatta hushåll

Indikator SE. 1. 1

Barn som lever i ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap löper högre risk än andra att drabbas av ohälsa och flera sociala problem som påverkar deras möjligheter längre fram i livet. Kommuner har viss möjlighet att påverka utfallet för indikatorn exempelvis genom att arbeta för att minska antalet invånare som behöver långvarigt ekonomiskt bistånd.

Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet:
5 % (2021)
Utgångsvärde:
9 % (2007)

Kommentar

Andelen barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat i Jönköpings kommun, och låg på 5 procent år 2021. Jämfört med hela Sverige och genomsnittet för kommuner i länet är det en låg andel unga som lever i ekonomisk utsatthet. Det finns dock stora skillnader mellan olika bostadsområden i kommunen.

Om statistiken

Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag). Med låg inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm, som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger dessa normer definieras detta som låg inkomst. Med ekonomiskt bistånd menas att sådant erhållits minst en gång under året. Nyckeltalet beräknas på samma sätt som Rädda barnens Barnfattigdomsindex som dock använder åldersgruppen 0-17 år.

Senast ändrad: 2023-05-05