Gå direkt till sidans innehåll

Unga i ekonomiskt utsatta hushåll

Indikator SE. 1. 1

Barn som lever i ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap löper högre risk än andra att drabbas av ohälsa och flera sociala problem som påverkar deras möjligheter längre fram i livet. Kommuner har viss möjlighet att påverka utfallet för indikatorn exempelvis genom att arbeta för att minska antalet invånare som behöver långvarigt ekonomiskt bistånd.

Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2007

9

1

Jönköping

2008

10

2

Jönköping

2009

10

3

Jönköping

2010

10

4

Jönköping

2011

9

5

Jönköping

2012

9

6

Jönköping

2013

9

7

Jönköping

2014

9

8

Jönköping

2015

9

9

Jönköping

2016

8

10

Jönköping

2017

7

11

Jönköping

2018

6

12

Jönköping

2019

7

13

Jönköping

2020

6

14

Jönköping

2021

5

15

Riket

2011

10

16

Riket

2012

10

17

Riket

2013

10

18

Riket

2014

10

19

Riket

2015

10

20

Riket

2016

9

21

Riket

2017

9

22

Riket

2018

9

23

Riket

2019

9

24

Riket

2020

9

25

Riket

2021

8

26

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

8

27

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

9

28

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

10

29

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

9

30

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

8

31

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

8

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

9

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

9

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

9

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

8

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

8

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

8

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

9

39

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

9

40

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

8

41

Större stad (ovägt medel)

2007

11

42

Större stad (ovägt medel)

2008

12

43

Större stad (ovägt medel)

2009

14

44

Större stad (ovägt medel)

2010

13

45

Större stad (ovägt medel)

2011

12

46

Större stad (ovägt medel)

2012

12

47

Större stad (ovägt medel)

2013

12

48

Större stad (ovägt medel)

2014

12

49

Större stad (ovägt medel)

2015

11

50

Större stad (ovägt medel)

2016

10

51

Större stad (ovägt medel)

2017

10

52

Större stad (ovägt medel)

2018

10

53

Större stad (ovägt medel)

2019

10

54

Större stad (ovägt medel)

2020

10

55

Större stad (ovägt medel)

2021

9

Kommentar

Andelen barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat i Jönköpings kommun, och låg på 5 procent år 2021. Jämfört med hela Sverige och genomsnittet för kommuner i länet är det en låg andel unga som lever i ekonomisk utsatthet. Det finns dock stora skillnader mellan olika bostadsområden i kommunen.

Om statistiken

Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag). Med låg inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm, som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger dessa normer definieras detta som låg inkomst. Med ekonomiskt bistånd menas att sådant erhållits minst en gång under året. Nyckeltalet beräknas på samma sätt som Rädda barnens Barnfattigdomsindex som dock använder åldersgruppen 0-17 år.

Senast ändrad: 2023-05-05