Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiskt odlad åkermark

Illustration; Skål med mat
Indikator SE. 2. 2

Hållbara system för att producera livsmedel är viktigt för vår långsiktiga försörjning. Jordbruket ska bidra till att upprätthålla ekosystemen, stärka förmågan till klimatanpassning och successivt förbättra mark och jordkvaliteten. Ett viktigt steg i detta är att öka andel åkermark som odlas ekologiskt.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
16 % (2021)
Utgångsvärde:
10 % (2009)
Nationellt inriktningsmål:
30 % (2030)

Kommentar

Kommunen ligger under målnivån i den nationella livsmedelsstrategin om att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologiskt brukad till 2030. Till 2021 skedde dessutom en minskning av andelen som låg på 16 procent år 2021. Hela länet är dock på god väg att nå målet med 26 procent samma år.

Om statistiken

Indikatorn visar andel ekologiskt odlad åkermark vilket innebär arealer åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder, som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, dividerat med total areal åkermark.

Senast ändrad: 2023-05-05