search
Sök
menu
Meny

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Illustration; duva

Hur går det i Jönköping?

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. För Jönköpings kommun handlar det om att omsätta de grundläggande principerna för mänskliga rättigheter i verksamheterna genom att verka för ett inkluderande samhälle med jämställhet och jämlikhet som grund.

Indikatorer

Invånare som avstår från att gå ut ensam

IndikatorSE.16.1

Andel invånare (16-84 år) som avstår från att gå ut ensam

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet: 27 %2022

Anmälda våldsbrott

IndikatorSE.16.2

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 911 st/100 000 inv.2022

Förstagångsväljare

IndikatorSE.16.3

Andel förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet: 84,0 %2018
Hållbarhetsmål SE.16
Senast ändrad: 2023-09-15