Gå direkt till sidans innehåll

4. God utbildning för alla

Hållbarhetsmål SE. 4

Hur går det i Jönköping?

Andel inskrivna barn i förskolan har ökat något under de senaste åren, men andelen inskrivna barn i förskolan bland de utrikes födda är lägre. Projektet Bättre språkutveckling i förskolan är en insats för att öka deltagandet i förskolan för barn med annat språk i hemmet än svenska.

Meritvärdet för elever som går ut grundskolan är över rikssnittet. Det finns skillnader mellan kön, bakgrund och föräldrars utbildningsnivå. Var fjärde pojke som slutar årskurs nio i Jönköpings kommun når inte upp till kunskapskraven i alla ämnen.

Senast ändrad: 2023-12-10