search
Sök
menu
Meny

4. God utbildning för alla

Hur går det i Jönköping?

Andel inskrivna barn i förskolan har ökat något under de senaste åren, men andelen inskrivna barn i förskolan bland de utrikes födda är lägre. Projektet Bättre språkutveckling i förskolan är en insats för att öka deltagandet i förskolan för barn med annat språk i hemmet än svenska.

Meritvärdet för elever som går ut grundskolan är över rikssnittet. Det finns skillnader mellan kön, bakgrund och föräldrars utbildningsnivå. Var fjärde pojke som slutar årskurs nio i Jönköpings kommun når inte upp till kunskapskraven i alla ämnen.

Indikatorer

Barn i förskola

IndikatorSE.4.1

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 87 %2022

Meritvärde

IndikatorSE.4.7

Genomsnittliga meritvärden i åk 9

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 231 2020

Behörighet till yrkesprogram

IndikatorSE.4.2

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 86 %2022

Trygga elever i åk 9

IndikatorSE.4.3

Andel elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 81 %2021
Hållbarhetsmål SE.4
Senast ändrad: 2023-09-15