search
Sök
menu
Meny

15. Ekosystem och ekologisk mångfald

Illustration; träd och fåglar

Hur går det i Jönköping?

Fungerande ekosystem är basen för allt mänskligt liv. Genom de ekosystemtjänster naturen ger fungerar samhället. I Jönköpings kommun behöver vi stärka förutsättningarna för den biologiska mångfalden genom att värna livsmiljöer.

Idag ligger vi som kommun under genomsnittet när det gäller skyddad natur.

Indikatorer

Andel skyddad natur

IndikatorSE.15.8

Andel skyddad natur

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 3,6 %2021

Sjöar med god ekologisk status

IndikatorSE.15.5

Andel sjöar med god ekologisk status

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 46 %2021

Vattendrag med god ekologisk status

IndikatorSE.15.6

Andel vattendrag med god ekologisk status

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 12 %2021
Hållbarhetsmål SE.15
Senast ändrad: 2023-09-15