search
Sök
menu
Meny

12. Hållbar konsumtion och produktion

Hur går det i Jönköping?

Jönköpings kommun är en stor aktör gällande inköp av livsmedel. Kommunen ansvarar för skolmaten till barn och ungdomar, samt måltider för personer på kommunens äldreboenden, funktionshinderomsorgens måltider samt driver ett antal caféer.

Utmaningen när det gäller avfallshantering ligger i att öka återanvändning och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor.

Indikatorer

Klimatpåverkan från hushållens konsumtion

IndikatorSE.12.7

Växthusgasutsläpp från konsumtionen i hushållen

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2019
Senaste värdet: 6165 kg CO2/person2019

Klimatpåverkan från olika konsumtionskategorier

Kompletterande indikatorSE.12.8

Växthusgasutsläpp från hushållens konsumtion per kategori

Senaste värdet: 100 %2019

Ekologiska livsmedel

IndikatorSE.12.3

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2003
Senaste värdet: 26 %2021

Livsmedel - specifik klimatpåverkan

IndikatorSE.12.4

Specifik klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 2,1 kg CO2-ekv/kg livsmedel2019

Svenska livsmedel

IndikatorSE.12.6

Andel svenska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kg

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 66 %2019

Insamlat hushållsavfall

IndikatorSE.12.1

Mängd insamlat hushållsavfall per person

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 493 kg/person2021

Materialåtervinning

IndikatorSE.12.2

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 48 %2021
Hållbarhetsmål SE.12
Senast ändrad: 2023-09-15