Gå direkt till sidans innehåll

12. Hållbar konsumtion och produktion

Hållbarhetsmål SE. 12

Hur går det i Jönköping?

Jönköpings kommun är en stor aktör gällande inköp av livsmedel. Kommunen ansvarar för skolmaten till barn och ungdomar, samt måltider för personer på kommunens äldreboenden, funktionshinderomsorgens måltider samt driver ett antal caféer.

Utmaningen när det gäller avfallshantering ligger i att öka återanvändning och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor.

Senast ändrad: 2024-05-30