Gå direkt till sidans innehåll

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbarhetsmål SE. 8

Hur går det i Jönköping?

Jönköpings kommun är en viktig aktör för att tillgodose varje människas rätt till egenförsörjning och för att motverka arbetslöshet och utanförskap. Arbetslösheten är lägre i Jönköpings kommun än i riket, men det är stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda. Förvärvsfrekvensen i Jönköpings kommun ligger runt 80 procent. Gruppen med lägst förvärvsfrekvens är utrikes födda kvinnor.

Insatsen Egenkraft finns i kommunens socioekonomiskt svagare områden. Sedan starten år 2020 har närmare 200 personer fått jobb och 300 personer har börjat studera.

Senast ändrad: 2023-12-10