search
Sök
menu
Meny

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hur går det i Jönköping?

Jönköpings kommun är en viktig aktör för att tillgodose varje människas rätt till egenförsörjning och för att motverka arbetslöshet och utanförskap. Arbetslösheten är lägre i Jönköpings kommun än i riket, men det är stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda. Förvärvsfrekvensen i Jönköpings kommun ligger runt 80 procent. Gruppen med lägst förvärvsfrekvens är utrikes födda kvinnor.

Insatsen Egenkraft finns i kommunens socioekonomiskt svagare områden. Sedan starten år 2020 har närmare 200 personer fått jobb och 300 personer har börjat studera.

Indikatorer

Unga arbetslösa

IndikatorSE.8.2

Andel invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2008
Senaste värdet: 4,9 %2020

Långtidsarbetslöshet

IndikatorSE.8.3

Andel långtidsarbetslösa 25-64 år

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 2,77 %2022

Förvärvsarbetare

IndikatorSE.8.4

Andel förvärvsarbetande invånare, 20-64 år

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 81,4 %2021
Hållbarhetsmål SE.8
Senast ändrad: 2023-09-15