Gå direkt till sidans innehåll

Mål 65b. Heltidsarbetande inom kommunen

Indikator SE. 8. 65b

Heltidsarbete är viktigt för att vara självförsörjande och öka sin pension, A-kassa och socialförsäkringar. Eftersom det är betydligt fler kvinnor som arbetar deltid är heltidsarbete en viktig jämställdhetsfråga.

Mål 65 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att kommunen behöver genomföra åtgärder för att uppnå lika lön för lika och likvärdigt arbete och öka möjligheten för medarbetare att arbeta heltid.

Andel heltidsarbetande av totalt sysselsatta inom kommunen

Datakälla: SKR:s personal- och lönestatistik via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
71 % (2022)
Utgångsvärde:
54 % (2009)

Kommentar

Andelen kvinnor som arbetar heltid i Jönköping kommun har ökat från 48 till 67 procent under perioden 2010-2022. Under samman period var motsvarande siffror för män 83 respektive 87 procent. Skillnaden mellan män och kvinnor är därför fortfarande stor.

Satsningen Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Heltidsresans övergripande målsättningar är att:

  • nya medarbetare anställs på heltid och ska arbeta heltid.
  • deltidsanställda ska erbjudas en heltidsanställning och ska motiveras att arbeta heltid.
  • heltidsanställda som arbetar deltid ska arbeta heltid.
Senast ändrad: 2024-05-28