Gå direkt till sidans innehåll

Mål 65b. Heltidsarbetande inom kommunen

Indikator SE. 8. 65b

Heltidsarbete är viktigt för att vara självförsörjande och öka sin pension, A-kassa och socialförsäkringar. Eftersom det är betydligt fler kvinnor som arbetar deltid är heltidsarbete en viktig jämställdhetsfråga.

Mål 65 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att kommunen behöver genomföra åtgärder för att uppnå lika lön för lika och likvärdigt arbete och öka möjligheten för medarbetare att arbeta heltid.

Andel heltidsarbetande av totalt sysselsatta inom kommunen

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2009

54

1

Jönköping

2010

55

2

Jönköping

2011

57

3

Jönköping

2012

58

4

Jönköping

2013

58

5

Jönköping

2014

59

6

Jönköping

2015

60

7

Jönköping

2016

62

8

Jönköping

2017

63

9

Jönköping

2018

65

10

Jönköping

2019

66

11

Jönköping

2020

68

12

Jönköping

2021

70

13

Jönköping

2022

71

14

Riket

2009

60

15

Riket

2010

60

16

Riket

2011

61

17

Riket

2012

63

18

Riket

2013

63

19

Riket

2014

64

20

Riket

2015

65

21

Riket

2016

66

22

Riket

2017

67

23

Riket

2018

68

24

Riket

2019

69

25

Riket

2020

70

26

Riket

2021

72

27

Riket

2022

74

28

Kvinnor

2010

48

29

Kvinnor

2011

50

30

Kvinnor

2012

51

31

Kvinnor

2013

52

32

Kvinnor

2014

53

33

Kvinnor

2015

54

34

Kvinnor

2016

55

35

Kvinnor

2017

57

36

Kvinnor

2018

59

37

Kvinnor

2019

61

38

Kvinnor

2020

64

39

Kvinnor

2021

65

40

Kvinnor

2022

67

41

Män

2010

83

42

Män

2011

83

43

Män

2012

84

44

Män

2013

84

45

Män

2014

83

46

Män

2015

83

47

Män

2016

85

48

Män

2017

85

49

Män

2018

84

50

Män

2019

84

51

Män

2020

84

52

Män

2021

87

53

Män

2022

87

Datakälla: SKR:s personal- och lönestatistik via Kolada

Kommentar

Andelen kvinnor som arbetar heltid i Jönköping kommun har ökat från 48 till 67 procent under perioden 2010-2022. Under samman period var motsvarande siffror för män 83 respektive 87 procent. Skillnaden mellan män och kvinnor är därför fortfarande stor.

Satsningen Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Heltidsresans övergripande målsättningar är att:

  • nya medarbetare anställs på heltid och ska arbeta heltid.
  • deltidsanställda ska erbjudas en heltidsanställning och ska motiveras att arbeta heltid.
  • heltidsanställda som arbetar deltid ska arbeta heltid.
Senast ändrad: 2024-05-28