search
Sök
menu
Meny

13. Bekämpa klimatförändringen

Hur går det i Jönköping?

Klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald är vår tids största utmaningar och helt avgörande för nuvarande och framtida generationers möjlighet till ett bra liv. I Jönköping jobbar vi för att minska våra egna verksamhetsutsläpp med 10 procent per år i linje med Parisavtalet.

Kommunen jobbar också för att halvera de kommungeografiska utsläppen 2030 jämfört med 2005. Detta geografiska utsläpp delar kommunen med andra sektorer som industri, transporter och jordbruk. För att klara av att hålla Jönköpings koldioxidbudget för det geografiska området måste drastiska åtgärder ske igår.

Indikatorer

Växthusgasutsläpp totalt (CO2-ekv)

IndikatorSE.13.1

Geografiska växthusgasutsläpp Jönköpings kommun (ton CO2-ekv/år)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 500000 ton2020

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen

IndikatorSE.13.4

Andel fossiloberoende personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2020
Senaste värdet: 81 %2021
Hållbarhetsmål SE.13
Senast ändrad: 2023-09-15