search
Sök
menu
Meny

3. Hälsa och välbefinnande

Hur går det i Jönköping?

72 procent av medborgarna i Jönköpings kommun upplever att de har en god allmän hälsa, men skillnader finns mellan kön, utbildningsnivå och socioekonomi. Kvinnor har en högre ohälsa än män och den psykiska ohälsan ökar bland unga, särskilt kopplat till stress.

Kommuner ansvarar för stora delar av de välfärdstjänster som har påverkan på invånarnas hälsa genom hela livet. Det handlar om hur skolan och den sociala omsorgen fungerar, om hur samhällsplaneringen bedrivs eller om det finns kultur- och fritidsaktiviteter för alla oavsett kön, ålder, bakgrund, funktionsförmåga eller socioekonomisk situation.

Indikatorer

Ohälsotal

IndikatorSE.3.8

Antal ohälsodagar

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 24 dagar2022

Bra hälsotillstånd

IndikatorSE.3.1

Andel invånare med bra självskattat hälsotillstånd

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 77,1 %2022

Medellivslängd kvinnor

IndikatorSE.3.2

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 85,2 år2022

Medellivslängd män

IndikatorSE.3.3

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 82,1 år2022

Fallskador bland äldre

IndikatorSE.3.5

Fallskador bland personer över 65, treårsmedelvärden, antal/ 100 000 invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 2852 st/100 000 inv.2021

Psykiskt välbefinnande

IndikatorSE.3.9

Andel invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2020
Senaste värdet: 88,80 %2022

Simkunnighet

IndikatorSE.3.10

Andel simkunniga elever vid slutet av simundervisningen i skolan, årskurs 2

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2020
Senaste värdet: 55 %2022

Sveriges bästa friluftskommun

IndikatorSE.3.7

Sveriges bästa friluftskommun

Senaste värdet: 42 2022
Hållbarhetsmål SE.3
Senast ändrad: 2023-09-15