Gå direkt till sidans innehåll

5. Jämställdhet

Hållbarhetsmål SE. 5

Hur går det i Jönköping?

Det är fler anställda per chef i kvinnodominerade verksamheter och kostnaden för en medarbetare är högre i manligt dominerade förvaltningar. Chefskostnaden per medarbetare är cirka tio procent för tekniska kontoret och stadskontoret och sju procent för äldreomsorgen.

Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män och kvinnors nettoinkomst som andel av mäns är 80 procent. Män har dubbelt så mycket taltid som kvinnor i kommunfullmäktige.

Senast ändrad: 2024-05-29