search
Sök
menu
Meny

5. Jämställdhet

Hur går det i Jönköping?

Det är fler anställda per chef i kvinnodominerade verksamheter och kostnaden för en medarbetare är högre i manligt dominerade förvaltningar. Chefskostnaden per medarbetare är cirka tio procent för tekniska kontoret och stadskontoret och sju procent för äldreomsorgen.

Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män och kvinnors nettoinkomst som andel av mäns är 80 procent. Män har dubbelt så mycket taltid som kvinnor i kommunfullmäktige.

Indikatorer

Heltidsarbetande inom kommunen

IndikatorSE.5.1

Andel heltidsarbetande av totalt sysselsatta inom kommunen.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 71 %2022

Föräldrapenningsdagar av män

IndikatorSE.5.2

Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som män tar ut

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 30 %2022

Tillfällig föräldrapenning (VAB)

IndikatorSE.5.3

Andel tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 40,5 %2022

Kvinnors mediannettoinkomst

IndikatorSE.5.4

Kvinnors disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns disponibla mediannettoinkomst

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 80,1 %2021
Hållbarhetsmål SE.5
Senast ändrad: 2023-09-15