search
Sök
menu
Meny

7. Hållbar energi för alla

Illustration; sol med powerknapp

Hur går det i Jönköping?

Under 2022 drabbade energikrisen Europa och således även Jönköpings kommun. Kommunen tillsatte en kommunövergripande arbetsgrupp med uppdrag att hitta effektiva åtgärder som skulle kunna bidra till att minska elanvändningen. Uppdraget var att minska den totala elanvändningen samt se elanvändningen under de så kallade höglasttimmarna.

I Jönköping ska andelen förnybar energi öka varje år samtidigt som kommunen jobbar med energieffektivisering. Genom att öka utbyggnaden av förnybara energikällor och samtidigt minska vårt energibehov kan vi bidra till länets mål om att bli ett plusenergilän 2045 och minska vår klimatpåverkan.

Indikatorer

Energianvändning i egenägda och komersiella fastigheter

IndikatorSE.7.4

Total energianvändning i kommunal verksamhet (exkl. kommunala bolag)

Hållbarhetsmål SE.7
Senast ändrad: 2023-09-15