search
Sök
menu
Meny

Jönköpings Hållbarometer

Hållbarometern redovisar löpande Jönköpings kommuns målarbete med syfte att åstadkomma en hållbar utveckling av kommunen.

För att säkerställa att de globala målen i Agenda 2030 uppnås krävs samarbete mellan verksamheter och styrning på flera nivåer, inklusive medborgare och näringsliv. Här kan du se utvecklingen i kommunen genom en mängd indikatorer kopplade till de globala målen, läsa mer om kommunens arbete och läsa om de prioriterade lokala målen.

Fler uppföljningar

Projekt SE
Senast ändrad: 2023-10-30
Kontakt: