search
Sök
menu
Meny

Jönköpings Hållbarometer

Hållbarometern redovisar löpande Jönköpings kommuns målarbete med syfte att åstadkomma en hållbar utveckling av kommunen.

För att säkerställa att de globala målen i Agenda 2030 uppnås krävs samarbete mellan verksamheter och styrning på flera nivåer, inklusive medborgare och näringsliv. Här kan du se utvecklingen i kommunen genom en mängd indikatorer kopplade till de globala målen, läsa mer om kommunens arbete och läsa om de prioriterade lokala målen.

30 indikatorer utvecklas positivt

IndikatorSE.2.2
IndikatorSE.3.8
IndikatorSE.3.1
IndikatorSE.3.2
IndikatorSE.3.3
IndikatorSE.3.5
IndikatorSE.3.9
IndikatorSE.4.1
IndikatorSE.4.7
IndikatorSE.5.4
IndikatorSE.8.3
IndikatorSE.8.4
IndikatorSE.9.2
IndikatorSE.12.3
IndikatorSE.12.1
IndikatorSE.12.2
IndikatorSE.15.8
IndikatorSE.16.2
IndikatorSE.16.3
Projekt SE
Senast ändrad: 2023-09-15
Kontakt: