search
Sök
menu
Meny

10. Minskad ojämlikhet

Hur går det i Jönköping?

Segregationen i Sverige liksom i Jönköpings kommun har ökat sedan 1990-talet. Det är höginkomsttagarna och låginkomsttagarna som lever mest segregerat.

Det är svårt att få en klar lägesbild över utsatta gruppers livsvillkor då det saknas statistik för dessa grupper. Detta skapar kunskapsluckor vilket kan innebära att de som kommunen särskilt behöver rikta insatser till istället lämnas utanför.

Indikatorer

Avsaknad av tillit

IndikatorSE.10.1

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2007
Senaste värdet: 28,0 %2022

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga

IndikatorSE.10.2

Andel förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet: 66,7 %2021
Hållbarhetsmål SE.10
Senast ändrad: 2023-09-15