search
Sök
menu
Meny

14. Hav och marina resurser

Illustration; fisk i havet

Hur går det i Jönköping?

Även om Jönköpings kommun inte ligger vid havet har kommunen en indirekt påverkan på haven. Det kommunen kan göra för att minska negativ påverkan är exempelvis att öka kraven och kontrollen av leverantörer gällande ohållbara fiskemetoder vid upphandlingar och undvika engångsplast.

Relevanta globala delmål

Hållbarhetsmål SE.14
Senast ändrad: 2023-09-15