Gå direkt till sidans innehåll

2. Ingen hunger

Illustration; Skål med mat
Hållbarhetsmål SE. 2

Hur går det i Jönköping?

I Sverige är det inte hunger och undernäring som utgör de största utmaningarna. I stället är ohälsosamma matvanor tillsammans med otillräcklig fysisk aktivitet två stora riskfaktorer för ohälsa och för tidig död. Det finns dock grupper där undernäring är ett problem, exempelvis hos äldre.

Ohälsosamma matvanor är en stor riskfaktor för ohälsa. Ungdomars kostvanor har försämrats till exempel har andelen unga som äter frukost varje vardag minskat och andelen som dricker energidryck några gånger i veckan eller oftare mer än fördubblats.

Jönköpings kommun ska främja hälsosamma matvanor för alla kommuninvånare, exempelvis genom att förebygga övervikt hos barn och unga samt förhindra undernäring hos äldre personer.

Senast ändrad: 2024-05-30