search
Sök
menu
Meny

2. Ingen Hunger

Illustration; Skål med mat

Hur går det i Jönköping?

Jönköpings kommun ska främja hälsosamma matvanor för alla kommuninvånare, exempelvis genom att förebygga övervikt hos barn och unga samt förhindra undernäring hos äldre personer.

Ohälsosamma matvanor tillsammans med otillräcklig fysisk aktivitet utgör riskfaktorer för ohälsa. Fetma fortsätter att öka och är vanligare bland äldre och bland de som lever under sämre socioekonomiska förhållanden.

Indikatorer

Invånare med fetma

IndikatorSE.2.1

Andel invånare med fetma

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2007
Senaste värdet: 14 %2022

Övervikt bland barn

IndikatorSE.2.3

Andel överviktiga barn i förskoleklass per upptagningsområde

Ekologiskt odlad åkermark

IndikatorSE.2.2

Andel ekologiskt odlad åkermark

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 16 %2021

Relevanta globala delmål

Hållbarhetsmål SE.2
Senast ändrad: 2023-09-15