Gå direkt till sidans innehåll

2. Ingen Hunger

Illustration; Skål med mat
Hållbarhetsmål SE. 2

Hur går det i Jönköping?

Jönköpings kommun ska främja hälsosamma matvanor för alla kommuninvånare, exempelvis genom att förebygga övervikt hos barn och unga samt förhindra undernäring hos äldre personer.

Ohälsosamma matvanor tillsammans med otillräcklig fysisk aktivitet utgör riskfaktorer för ohälsa. Fetma fortsätter att öka och är vanligare bland äldre och bland de som lever under sämre socioekonomiska förhållanden.

Prioriterade hållbarhetsmål för Jönköpings kommun

  • Kommunen ska skapa förutsättningar för medborgarna att leva ett hälsosamt liv genom att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Särskild hänsyn ska tas till barns och ungas rätt till utveckling och god hälsa.

  • Andelen äldre personer med risk för undernäring ska minska. Detta genom identifiering, åtgärder och uppföljning.

Senast ändrad: 2023-12-10