Gå direkt till sidans innehåll

2. Ingen Hunger

Illustration; Skål med mat
Hållbarhetsmål SE. 2

Hur går det i Jönköping?

Jönköpings kommun ska främja hälsosamma matvanor för alla kommuninvånare, exempelvis genom att förebygga övervikt hos barn och unga samt förhindra undernäring hos äldre personer.

Ohälsosamma matvanor tillsammans med otillräcklig fysisk aktivitet utgör riskfaktorer för ohälsa. Fetma fortsätter att öka och är vanligare bland äldre och bland de som lever under sämre socioekonomiska förhållanden.

Senast ändrad: 2023-12-10