Gå direkt till sidans innehåll

1. Ingen fattigdom

Hållbarhetsmål SE. 1

Hur går det i Jönköping?

Segregationen i Jönköpings kommun har ökat sedan 1990-talet och det är höginkomsttagarna och låginkomsttagarna som lever mest segregerat. I Jönköpings kommun är skillnaden tydlig kopplat till bostadsområden. För tre av kommunens bostadsområden är andelen med hög ekonomisk standard så låg att det inte går att redovisa i andel medan det i andra endast är ett fåtal procent som lever med en låg ekonomisk standard.

Senast ändrad: 2024-05-30