search
Sök
menu
Meny

1. Ingen fattigdom

Hur går det i Jönköping?

Segregationen i Jönköpings kommun har ökat sedan 1990-talet och det är höginkomsttagarna och låginkomsttagarna som lever mest segregerat. I Jönköpings kommun är skillnaden tydlig kopplat till bostadsområden. För tre av kommunens bostadsområden är andelen med hög ekonomisk standard så låg att det inte går att redovisa i andel medan det i andra endast är ett fåtal procent som lever med en låg ekonomisk standard.

Indikatorer

Unga i ekonomiskt utsatta hushåll

IndikatorSE.1.1

Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 5 %2021

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

IndikatorSE.1.2

Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 månader)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 0,9 %2021

Relevanta globala delmål

Hållbarhetsmål SE.1
Senast ändrad: 2023-09-15