search
Sök
menu
Meny

11. Hållbara städer och samhällen

Hur går det i Jönköping?

Jönköpings kommun är en stad som växer. Utbredningen skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men också utmaningar i form av negativ påverkan på miljö och klimat.
För att kommunen ska växa hållbart måste fler gröna ytor skapas. Då blir samhället mer klimatanpassat, den biologiska mångfalden gynnas och folkhälsan stärks.

Indikatorer

Bilresor - centrala Jönköping

IndikatorSE.11.7

Antalet bilar som passerar gränsen till Kärnan under vardagsmedeldygn

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 151300 stycken2019

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorSE.11.8

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 1013 stycken2018

Kollektivtrafikresor

IndikatorSE.11.9

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 43 antal/inv2021
Hållbarhetsmål SE.11
Senast ändrad: 2023-09-15