search
Sök
menu
Meny

17. Genomförande och globalt partnerskap

Hur går det i Jönköping?

Jönköpings kommun har ett väl utvecklat internationellt arbete och flera erfarenheter av internationella samarbeten och projekt. Det internationella grundar sig i tre fokusområden; omvärldsbevakning och kompetensutveckling, samverkan och strategiska partnerskap samt extern finansiering. Nationella och internationella nätverk är av stor vikt för att bidra till verksamhetsutvecklingen i kommunen. Att arbeta med ett globalt och internationellt perspektiv tillför en ökad förståelse för andra kulturer, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Genom olika internationella projekt med fokus på ungdomar, skolor, kommunalt partnerskap och vänortssamarbeten kan kommunen fortsätta få ett internationellt perspektiv inom olika verksamhetsområden.

Kommunen har sedan länge ett aktivt vänortssamarbete inom Norden som funnits sedan 1960-talet. Samarbetet har varit aktivt under senare åren med utbyte mellan skolor, regelbundna digitala möten med tema för förtroendevalda och tjänstepersoner och olika ungdomsprojekt under utveckling. Detta leder till utbyte av expertis och erfarenheter i stort inom kommunen.

Det kommunala partnerskapet med Stellenbosch i Sydafrika är ett annat bra exempel hur ett samarbete kan leda till utveckling inom mänskliga rättigheter och demokratiutveckling. Med hjälp av extern finansiering från Internationell Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) kan detta samarbete utveckla arbetet med jämställdhet och våldsprevention. Målet med partnerskapet är att ha ett långsiktigt samarbete med projekt och utbyte inom andra områden i framtiden.

Indikatorer

Miljödiplomerade kommunala verksamheter

IndikatorSE.17.1

Andel kommunanställda (årsarbetare) som omfattas av miljödiplom (exklusive skolor och förskolor)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 13 %2019
Hållbarhetsmål SE.17
Senast ändrad: 2023-09-15