Gå direkt till sidans innehåll

Tillgänglighet på webbplatsen

Artikel

Jönköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Jönköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur jonkoping.hallbarometern.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen har en hög grad av tillgänglighet, men innehåll som inte är tillgängligt kan laddas upp på webbplatsen. Vi jobbar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättrra webbplatsens tillgänglighet.

Tips för ökad tillgänglighet

Det går att öka kontrasten genom att markera en mätserie i diagramytan eller i diagramförklaringen. Den valda mätserien får då ökad kontrast. Bakgrundsfärger i diagrammen, så kallade tillståndsklassningar, visas även i text när man markerar en mätpunkt eller en stapel.

Mätserier och mätpunkter i diagrammen kan markeras med pekdon eller med tangentbordets tab- och piltangenter. Data i diagrammen kan även visas i tabellform via fliken Tabell, eller i exelformat via länken Exportera data till Excel under diagrammen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen eller vill rapportera brister?

Om du behöver innehåll från oss som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde är du välkommen att kontakta oss via kontaktcenter. Hittar du sidor eller innehåll som har brister och kan bli bättre är du också välkommen att höra av dig:

Epost:
kontaktcenter@jonkoping.se

Telefon:
036-10 50 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Så har vi testat webbplatsen

Jönköpings kommun har gjort en självgranskning av det redaktionella innehållet på webbplatsen. Kommunens applikationsutvecklare Miljöbarometern AB har gjort en teknisk granskning av tillgängligheten på webbplatsen.

Senast ändrad: 2023-12-11