Gå direkt till sidans innehåll

Mål 59. Utrikes födda bland kommunanställda

Indikator SE. 8. 59

En stor del av Jönköpings befolkning har utländsk bakgrund och som en del av arbetet att öka integrationen ska kommunen öka antalet utrikes födda medarbetare så att det återspeglar befolkningenssammansättningen.

Mål 59 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska återspegla befolkningssammansättningen i kommunen. Det finns i nationella databaser endast statistik över utrikes födda (inte med utländsk bakrund) anställda i kommunen varför detta följs upp här.

Utrikes födda 18-64 år bland anställda i kommunen (enligt HÖK)

Datakälla: SCBs befolkningsstatistik och SKR:s personalstatistik
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet:
24,0 % (2022)
Utgångsvärde:
12,8 % (2013)
Senast ändrad: 2024-05-28