Gå direkt till sidans innehåll

Mål 64. Sjukfrånvaro bland kommunanställda

Indikator SE. 8. 64

Här visas den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Statistiken avser samtlig kommunalt anställd personal.

Mål 64 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att kommunen ska arbeta för att minska sjukfrånvaron bland sina medarbetare med extra fokus på sjukfrånvaron hos kvinnor.

Andel sjukfrånvaro bland kommunanställda

Datakälla: Kommunens sjukfrånvaroredovisning, sammanställt av SKR i Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2006
Senaste värdet:
7,0 % (2023)
Utgångsvärde:
6,3 % (2006)
Senast ändrad: 2024-05-28