Gå direkt till sidans innehåll

Mål 65a. Kvinnors mediannettoinkomst

Indikator SE. 8. 65a

I Sverige har män både högre förvärvinkomster och högre kapitalinkomster än kvinnor. Det har flera faktorer, såsom att kvinnor oftare arbetar inom yrken med låg inkomst och arbetar mer deltid än män. Kvinnor har dessutom större sjukfrånvaro och barnrelaterad frånvaro.

Mål 65 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att kommunen behöver genomföra åtgärder för att uppnå lika lön för lika och likvärdigt arbete och öka möjligheten för medarbetare att arbeta heltid.

Kvinnors disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns disponibla mediannettoinkomst

Datakälla: SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet:
80,8 % (2022)
Utgångsvärde:
76,0 % (2005)

Kommentar

I Jönköpings kommun har kvinnor 80,8 procent av männens disponibla inkomst, vilket är något lägre än för hela riket. Utvecklingen ser dock ut att gå åt rätt håll. Störst skillnad mellan könen är andelen män med en årsinkomst på 400 000 kronor om året eller mer, vilket cirka 36 procent av männen och 19 procent av kvinnorna har. Det är färre antal kvinnor än män som saknar en årsinkomst. Det är dock fler kvinnor än män som har en årsinkomst på 79 000 kronor eller mindre.

Om statistiken

Nyckeltalet avser personer 20 år och äldre som är folkbokförda i området. Nettoinkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster som förvärvs- och kapitalinkomster och transfereringar minus skatt och övriga negativa transfer. Inkomsten är beräknad per individ. Inkomster som riktar sig till hela hushållet, som ekonomiskt bistånd och bostadsstöd, har i förekommande fall delats upp på de vuxna i hushållet.

Senast ändrad: 2024-05-28