Gå direkt till sidans innehåll

Mål 65a. Kvinnors mediannettoinkomst

Indikator SE. 8. 65a

I Sverige har män både högre förvärvinkomster och högre kapitalinkomster än kvinnor. Det har flera faktorer, såsom att kvinnor oftare arbetar inom yrken med låg inkomst och arbetar mer deltid än män. Kvinnor har dessutom större sjukfrånvaro och barnrelaterad frånvaro.

Mål 65 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att kommunen behöver genomföra åtgärder för att uppnå lika lön för lika och likvärdigt arbete och öka möjligheten för medarbetare att arbeta heltid.

Kvinnors disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns disponibla mediannettoinkomst

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2005

76,0

1

Jönköping

2006

76,6

2

Jönköping

2007

75,5

3

Jönköping

2008

75,6

4

Jönköping

2009

75,9

5

Jönköping

2010

75,2

6

Jönköping

2011

75,8

7

Jönköping

2012

76,6

8

Jönköping

2013

77,0

9

Jönköping

2014

76,9

10

Jönköping

2015

77,6

11

Jönköping

2016

77,7

12

Jönköping

2017

78,4

13

Jönköping

2018

79,1

14

Jönköping

2019

79,1

15

Jönköping

2020

80,2

16

Jönköping

2021

80,1

17

Jönköping

2022

80,8

18

Riket

2011

77,8

19

Riket

2012

78,3

20

Riket

2013

78,9

21

Riket

2014

79,0

22

Riket

2015

79,5

23

Riket

2016

80,1

24

Riket

2017

80,3

25

Riket

2018

80,6

26

Riket

2019

80,6

27

Riket

2020

81,2

28

Riket

2021

81,3

29

Riket

2022

81,6

30

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2005

74,8

31

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2006

74,7

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

74,2

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

74,8

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

75,3

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

73,8

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

74,6

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

75,1

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

75,3

39

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

75,3

40

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

76,0

41

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

76,8

42

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

76,9

43

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

77,8

44

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

77,8

45

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

78,7

46

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

78,2

47

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2022

79,3

48

Större stad (ovägt medel)

2005

78,9

49

Större stad (ovägt medel)

2006

79,0

50

Större stad (ovägt medel)

2007

77,7

51

Större stad (ovägt medel)

2008

77,8

52

Större stad (ovägt medel)

2009

78,3

53

Större stad (ovägt medel)

2010

77,5

54

Större stad (ovägt medel)

2011

78,1

55

Större stad (ovägt medel)

2012

78,8

56

Större stad (ovägt medel)

2013

79,3

57

Större stad (ovägt medel)

2014

79,3

58

Större stad (ovägt medel)

2015

79,9

59

Större stad (ovägt medel)

2016

80,4

60

Större stad (ovägt medel)

2017

80,7

61

Större stad (ovägt medel)

2018

81,0

62

Större stad (ovägt medel)

2019

80,9

63

Större stad (ovägt medel)

2020

81,6

64

Större stad (ovägt medel)

2021

81,6

65

Större stad (ovägt medel)

2022

81,9

Datakälla: SCB via Kolada

Kommentar

I Jönköpings kommun har kvinnor 80,8 procent av männens disponibla inkomst, vilket är något lägre än för hela riket. Utvecklingen ser dock ut att gå åt rätt håll. Störst skillnad mellan könen är andelen män med en årsinkomst på 400 000 kronor om året eller mer, vilket cirka 36 procent av männen och 19 procent av kvinnorna har. Det är färre antal kvinnor än män som saknar en årsinkomst. Det är dock fler kvinnor än män som har en årsinkomst på 79 000 kronor eller mindre.

Om statistiken

Nyckeltalet avser personer 20 år och äldre som är folkbokförda i området. Nettoinkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster som förvärvs- och kapitalinkomster och transfereringar minus skatt och övriga negativa transfer. Inkomsten är beräknad per individ. Inkomster som riktar sig till hela hushållet, som ekonomiskt bistånd och bostadsstöd, har i förekommande fall delats upp på de vuxna i hushållet.

Senast ändrad: 2024-05-28