Gå direkt till sidans innehåll

Mål 59. Utrikes födda bland kommunanställda

Indikator SE. 8. 59

En stor del av Jönköpings befolkning har utländsk bakgrund och som en del av arbetet att öka integrationen ska kommunen öka antalet utrikes födda medarbetare så att det återspeglar befolkningenssammansättningen.

Mål 59 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska återspegla befolkningssammansättningen i kommunen. Det finns i nationella databaser endast statistik över utrikes födda (inte med utländsk bakrund) anställda i kommunen varför detta följs upp här.

Utrikes födda 18-64 år bland anställda i kommunen (enligt HÖK)

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Anställda utrikes födda

2013

12,8

1

Anställda utrikes födda

2014

13,5

2

Anställda utrikes födda

2015

14,8

3

Anställda utrikes födda

2016

16,1

4

Anställda utrikes födda

2017

17,5

5

Anställda utrikes födda

2018

18,6

6

Anställda utrikes födda

2019

19,8

7

Anställda utrikes födda

2020

20,0

8

Anställda utrikes födda

2021

22,0

9

Anställda utrikes födda

2022

24,0

10

Invånare utrikes födda

2013

18,6

11

Invånare utrikes födda

2014

19,5

12

Invånare utrikes födda

2015

19,9

13

Invånare utrikes födda

2018

23,2

14

Invånare utrikes födda

2019

24,2

15

Invånare utrikes födda

2020

24,7

16

Invånare utrikes födda

2021

25,4

17

Invånare utrikes födda

2022

26,1

Datakälla: SCBs befolkningsstatistik och SKR:s personalstatistik
Senast ändrad: 2024-05-28