Gå direkt till sidans innehåll

Mål 49. Kvinnor på ordförandeposter i kommunen

Indikator SE. 5. 49

I Sverige innehar kvinnor en tredjedel av alla kommunstyrelsers ordförandeposter, kvinnor är alltså underrepresenterade. Även övriga ordförandeuppdrag i kommunerna har en ojämn könsfördelning. Kvinnor har också färre tunga poster i kommunerna.

Mål 49 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att inneha högre chefspositioner, politiska uppdrag och sitta i bolagsstyrelser på lika villkor oavsett arbetsområde.

Andel av kommunens ordförandeposter som innehas av kvinnor

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2002
Senaste värdet:
67 % (2022)
Utgångsvärde:
25 % (2002)

Kommentar

Mellan 2002 och 2022 har andelen kvinnor på ordförandeposter som innehas av kvinnor i Jönköpings kommun ökat från 25 procent till 67 procent. Nu är det alltså fler kvinnor än män som innehar ordförandeposter i kommunen. Det är betydligt högre än genomsnittet för jämförbara kommuner.

Senast ändrad: 2024-05-27