Gå direkt till sidans innehåll

Mål 53b. Tillfällig föräldrapenning (VAB)

Indikator SE. 5. 53b

Precis som med föräldrapenningsdagar kan vem som tar ut VAB medföra konsekvenser för jämställdheten på arbetsmarknaden. Historiskt sett har uttagen tillfällig föräldrapenning varit mer jämställda är föräldrapenningsdagarna, och benämns ofta som relativt jämställt då skillnaden mellan mäns och kvinnors uttag av VAB är ungefär 40-60.

Mål 53 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att kommunen ska uppmuntra och stödja män som vill ta föräldraledigt och verka för en arbetsplats där arbete och föräldraskap kan kombineras på lika villkor och med likvärdiga förväntningar oavsett kön.

Andel tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män

Datakälla: Försäkringskassan via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1998
Senaste värdet:
39,6 % (2023)
Utgångsvärde:
33,7085 % (1998)

Kommentar

När det gäller tillfällig föräldrapenning är fördelningen mer jämställd än den vanliga föräldrapenningen och 2022 tog männen ut 39,6 procent av VAB-dagarna. För riket i stort är fördelningen 38,6 respektive 61,4 procent.

Senast ändrad: 2024-05-29