Gå direkt till sidans innehåll

Tillfällig föräldrapenning (VAB)

Indikator SE. 5. 3

Precis som med föräldrapenningsdagar kan vem som tar ut VAB medföra konsekvenser för jämställdheten på arbetsmarknaden. Historiskt sett har uttagen tillfällig föräldrapenning varit mer jämställda är föräldrapenningsdagarna, och benämns ofta som relativt jämställt då skillnaden mellan mäns och kvinnors uttag av VAB är ungefär 40-60.

Andel tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Jönköping

 40,5

2022

1

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 40,3846

2022

2

Större stad (ovägt medel)

 39,5174

2022

3

Riket

 39,1

2022

Kommentar

När det gäller tillfällig föräldrapenning är fördelningen mer jämställd än den vanliga föräldrapenningen och 2022 tog männen ut 40,5 procent av VAB-dagarna. För riket i stort är fördelningen 39 respektive 61 procent.

Senast ändrad: 2023-05-05