Gå direkt till sidans innehåll

Mål 39. Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor

Indikator SE. 5. 39

Misshandelsbrott mot kvinnor begås i stor utstärckning, 80 procent, av en bekant. För män är det 42 procent. Det betyder att kvinnor i högre utsträckning är utsatta för våld i nära relationer. Mörkertalet är stort och Brottsförebyggande rådet uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts.

Mål 30 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att det könsbaserade våldet ska upphöra. Kommunen ska arbeta aktivt och systematiskt för att förebygga och motverka våld.

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, bekant med offret (treårsmedelvärde)

Datakälla: BRÅ och SCB
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet:
173 stycken/100 000 inv (2023)
Utgångsvärde:
124 stycken/100 000 inv (2010)
Senast ändrad: 2024-05-27