Gå direkt till sidans innehåll

Mål 39. Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor

Indikator SE. 5. 39

Misshandelsbrott mot kvinnor begås i stor utstärckning, 80 procent, av en bekant. För män är det 42 procent. Det betyder att kvinnor i högre utsträckning är utsatta för våld i nära relationer. Mörkertalet är stort och Brottsförebyggande rådet uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts.

Mål 30 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att det könsbaserade våldet ska upphöra. Kommunen ska arbeta aktivt och systematiskt för att förebygga och motverka våld.

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, bekant med offret (treårsmedelvärde)

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken/100 000 inv)

0

Jönköping

2010

124

1

Jönköping

2011

145

2

Jönköping

2012

173

3

Jönköping

2013

164

4

Jönköping

2014

153

5

Jönköping

2015

145

6

Jönköping

2016

157

7

Jönköping

2017

156

8

Jönköping

2018

148

9

Jönköping

2019

144

10

Jönköping

2020

150

11

Jönköping

2021

167

12

Jönköping

2022

178

13

Jönköping

2023

173

14

Riket

2010

167

15

Riket

2011

171

16

Riket

2012

177

17

Riket

2013

178

18

Riket

2014

181

19

Riket

2015

182

20

Riket

2016

184

21

Riket

2017

181

22

Riket

2018

178

23

Riket

2019

176

24

Riket

2020

181

25

Riket

2021

185

26

Riket

2022

187

27

Riket

2023

190

28

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

124

29

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

144

30

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

146

31

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

149

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

146

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

159

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

165

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

169

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

168

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

165

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

152

39

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

155

40

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2022

162

41

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2023

170

42

Större stad (ovägt medel)

2010

171

43

Större stad (ovägt medel)

2011

175

44

Större stad (ovägt medel)

2012

181

45

Större stad (ovägt medel)

2013

177

46

Större stad (ovägt medel)

2014

177

47

Större stad (ovägt medel)

2015

176

48

Större stad (ovägt medel)

2016

179

49

Större stad (ovägt medel)

2017

173

50

Större stad (ovägt medel)

2018

170

51

Större stad (ovägt medel)

2019

170

52

Större stad (ovägt medel)

2020

175

53

Större stad (ovägt medel)

2021

178

54

Större stad (ovägt medel)

2022

182

55

Större stad (ovägt medel)

2023

185

Datakälla: BRÅ och SCB
Senast ändrad: 2024-05-27