Gå direkt till sidans innehåll

Mål 53a. Föräldrapenningsdagar av män

Indikator SE. 5. 53a

När föräldraförsäkringen startade i Sverige 1974 tog kvinnor ut 99,5 procent av föräldrapenningsdagarna, och utvecklingen mot att dela lika på föräldrapenningen går långsamt. Att inte dela lika på föräldraledigheten har konsekvenser på jämställdheten på arbetsmarknaden och undersökningar har även visat att män som har tagit ut en större del av föräldraledigheten också tar ett större ansvar för hem och barn. Dessutom säger FN:s barnkonvention att barn har rätt till omsorg från båda sina föräldrar.

Mål 53 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att kommunen ska uppmuntra och stödja män som vill ta föräldraledigt och verka för en arbetsplats där arbete och föräldraskap kan kombineras på lika villkor och med likvärdiga förväntningar oavsett kön.

Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som män tar ut

Datakälla: Försäkringskassan via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1999
Senaste värdet:
30 % (2023)
Utgångsvärde:
11 % (1999)

Kommentar

Kvinnor i Jönköpings kommun tog ut 70 procent av alla föräldrapenningdagar under 2023. Fördelningen mellan kvinnor och män har inte förändrats de senaste fem åren. När det gäller tillfällig föräldrapenning (vård av barn, VAB) är fördelningen mer jämställd.

Senast ändrad: 2024-05-27