Gå direkt till sidans innehåll

Föräldrapenningsdagar av män

Indikator SE. 5. 2

När föräldraförsäkringen startade i Sverige 1974 tog kvinnor ut 99,5 procent av föräldrapenningsdagarna, och utvecklingen mot att dela lika på föräldrapenningen går långsamt. Att inte dela lika på föräldraledigheten har konsekvenser på jämställdheten på arbetsmarknaden och undersökningar har även visat att män som har tagit ut en större del av föräldraledigheten också tar ett större ansvar för hem och barn. Dessutom säger FN:s barnkonvention att barn har rätt till omsorg från båda sina föräldrar.

Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som män tar ut

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2000

12

1

Jönköping

2001

13

2

Jönköping

2002

14

3

Jönköping

2003

16

4

Jönköping

2004

16

5

Jönköping

2005

18

6

Jönköping

2006

19

7

Jönköping

2007

19

8

Jönköping

2008

21

9

Jönköping

2009

20

10

Jönköping

2010

22

11

Jönköping

2011

22

12

Jönköping

2012

25

13

Jönköping

2013

24

14

Jönköping

2014

25

15

Jönköping

2015

26

16

Jönköping

2016

27

17

Jönköping

2017

29

18

Jönköping

2018

29

19

Jönköping

2019

30

20

Jönköping

2020

31

21

Jönköping

2021

29

22

Jönköping

2022

30

23

Riket

2000

12

24

Riket

2001

14

25

Riket

2002

16

26

Riket

2003

17

27

Riket

2004

19

28

Riket

2005

20

29

Riket

2006

21

30

Riket

2007

21

31

Riket

2008

21

32

Riket

2009

22

33

Riket

2010

23

34

Riket

2011

24

35

Riket

2012

24

36

Riket

2013

25

37

Riket

2014

25

38

Riket

2015

26

39

Riket

2016

27

40

Riket

2017

28

41

Riket

2018

29

42

Riket

2019

30

43

Riket

2020

30

44

Riket

2021

30

45

Riket

2022

30

46

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2000

12

47

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2001

12

48

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2002

14

49

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2003

15

50

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2004

16

51

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2005

17

52

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2006

19

53

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

19

54

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

20

55

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

20

56

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

21

57

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

21

58

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

23

59

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

23

60

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

23

61

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

24

62

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

24

63

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

26

64

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

27

65

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

28

66

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

28

67

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

28

68

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2022

29

69

Större stad (ovägt medel)

2000

13

70

Större stad (ovägt medel)

2001

14

71

Större stad (ovägt medel)

2002

16

72

Större stad (ovägt medel)

2003

17

73

Större stad (ovägt medel)

2004

19

74

Större stad (ovägt medel)

2005

19

75

Större stad (ovägt medel)

2006

21

76

Större stad (ovägt medel)

2007

21

77

Större stad (ovägt medel)

2008

22

78

Större stad (ovägt medel)

2009

22

79

Större stad (ovägt medel)

2010

23

80

Större stad (ovägt medel)

2011

23

81

Större stad (ovägt medel)

2012

24

82

Större stad (ovägt medel)

2013

25

83

Större stad (ovägt medel)

2014

25

84

Större stad (ovägt medel)

2015

26

85

Större stad (ovägt medel)

2016

27

86

Större stad (ovägt medel)

2017

28

87

Större stad (ovägt medel)

2018

29

88

Större stad (ovägt medel)

2019

30

89

Större stad (ovägt medel)

2020

30

90

Större stad (ovägt medel)

2021

30

91

Större stad (ovägt medel)

2022

30

Kommentar

Kvinnor i Jönköpings kommun tog ut 70 procent av alla föräldrapenningdagar under 2022. Fördelningen mellan kvinnor och män har inte förändrats de senaste fem åren. När det gäller tillfällig föräldrapenning (vård av barn, VAB) är fördelningen mer jämställd.

Senast ändrad: 2023-08-11