Gå direkt till sidans innehåll

Föräldrapenningsdagar av män

Indikator SE. 5. 2

När föräldraförsäkringen startade i Sverige 1974 tog kvinnor ut 99,5 procent av föräldrapenningsdagarna, och utvecklingen mot att dela lika på föräldrapenningen går långsamt. Att inte dela lika på föräldraledigheten har konsekvenser på jämställdheten på arbetsmarknaden och undersökningar har även visat att män som har tagit ut en större del av föräldraledigheten också tar ett större ansvar för hem och barn. Dessutom säger FN:s barnkonvention att barn har rätt till omsorg från båda sina föräldrar.

Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som män tar ut

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet:
30 % (2022)
Utgångsvärde:
12 % (2000)

Kommentar

Kvinnor i Jönköpings kommun tog ut 70 procent av alla föräldrapenningdagar under 2022. Fördelningen mellan kvinnor och män har inte förändrats de senaste fem åren. När det gäller tillfällig föräldrapenning (vård av barn, VAB) är fördelningen mer jämställd.

Senast ändrad: 2023-08-11