Gå direkt till sidans innehåll

Tillfällig föräldrapenning (VAB)

Indikator SE. 5. 3

Precis som med föräldrapenningsdagar kan vem som tar ut VAB medföra konsekvenser för jämställdheten på arbetsmarknaden. Historiskt sett har uttagen tillfällig föräldrapenning varit mer jämställda är föräldrapenningsdagarna, och benämns ofta som relativt jämställt då skillnaden mellan mäns och kvinnors uttag av VAB är ungefär 40-60.

Andel tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2000

35,3162

1

Jönköping

2005

36,1478

2

Jönköping

2006

36,6396

3

Jönköping

2007

35,8754

4

Jönköping

2008

36,0626

5

Jönköping

2009

35,692

6

Jönköping

2010

36,5395

7

Jönköping

2011

37,1918

8

Jönköping

2012

37,61

9

Jönköping

2013

37,9693

10

Jönköping

2014

39,3596

11

Jönköping

2015

39,98

12

Jönköping

2016

40,2706

13

Jönköping

2017

41,2294

14

Jönköping

2018

40,5

15

Jönköping

2019

40,7

16

Jönköping

2020

41,1

17

Jönköping

2021

41,9

18

Jönköping

2022

40,5

19

Riket

2012

36,23

20

Riket

2013

37,16

21

Riket

2014

37,46

22

Riket

2015

38,07

23

Riket

2016

38,2634

24

Riket

2017

38,4

25

Riket

2018

38,4

26

Riket

2019

38,5

27

Riket

2020

39,2

28

Riket

2021

39,7

29

Riket

2022

39,1

30

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2000

35,0487

31

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2005

35,1585

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2006

36,3184

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

35,8898

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

35,2754

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

35,7883

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

36,4718

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

36,3034

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

37,3039

39

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

38,2239

40

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

38,6239

41

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

39,5823

42

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

39,3262

43

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

39,4384

44

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

39,2308

45

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

39,3154

46

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

40,3846

47

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

40,8

48

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2022

40,3846

49

Större stad (ovägt medel)

2000

34,2957

50

Större stad (ovägt medel)

2005

36,1777

51

Större stad (ovägt medel)

2006

37,0977

52

Större stad (ovägt medel)

2007

35,8709

53

Större stad (ovägt medel)

2008

35,9363

54

Större stad (ovägt medel)

2009

35,8749

55

Större stad (ovägt medel)

2010

35,6696

56

Större stad (ovägt medel)

2011

35,8292

57

Större stad (ovägt medel)

2012

36,337

58

Större stad (ovägt medel)

2013

37,2361

59

Större stad (ovägt medel)

2014

37,5432

60

Större stad (ovägt medel)

2015

38,307

61

Större stad (ovägt medel)

2016

38,5744

62

Större stad (ovägt medel)

2017

38,9501

63

Större stad (ovägt medel)

2018

38,6478

64

Större stad (ovägt medel)

2019

38,9435

65

Större stad (ovägt medel)

2020

39,5565

66

Större stad (ovägt medel)

2021

40,0174

67

Större stad (ovägt medel)

2022

39,5174

Kommentar

När det gäller tillfällig föräldrapenning är fördelningen mer jämställd än den vanliga föräldrapenningen och 2022 tog männen ut 40,5 procent av VAB-dagarna. För riket i stort är fördelningen 39 respektive 61 procent.

Senast ändrad: 2023-05-05