Gå direkt till sidans innehåll

Barn i förskola

Indikator SE. 4. 1

Andel barn som är inskrivna i förskola är ett viktigt mått att följa då det har betydelse för barnets fortsatta utveckling i skolan. Utrikes födda barn och barn från familjer med låga inkomster är överrepresenterade bland dem som inte går i förskolan.

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola

Datakälla: Skolverket och SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet:
88 % (2023)
Utgångsvärde:
69 % (2000)

Kommentar

Andel inskrivna barn i förskolan har ökat under åren, från 76 procent 2005 till 88 procent 2023. I en jämförelse med övriga R9-kommuner ligger Jönköping på sjätte plats.

Andelen inskrivna barn i förskolan bland de utrikes födda är lägre. Projektet Bättre språkutveckling i förskolan är en insats för att öka deltagandet i förskolan för barn med annat språk i hemmet än svenska. Där driver utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun uppsökande verksamhet, med målet att öka deltagandet i förskolan. Målgruppen är vårdnadshavare med barn mellan tre och fem år. På grund av pandemin har uppdraget hittills varit riktat till ett område. Framåt kommer projektet omfatta samtliga prioriterade områden.

Senast ändrad: 2024-05-29