Gå direkt till sidans innehåll

Barn i förskola

Indikator SE. 4. 1

Andel barn som är inskrivna i förskola är ett viktigt mått att följa då det har betydelse för barnets fortsatta utveckling i skolan. Utrikes födda barn och barn från familjer med låga inkomster är överrepresenterade bland dem som inte går i förskolan.

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Jönköping

 87

2022

1

Större stad (ovägt medel)

 87

2022

2

Riket

 86

2022

3

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 85

2022

Kommentar

Andel inskrivna barn i förskolan har ökat under åren, från 76 procent 2005 till 87 procent 2022. I en jämförelse med övriga R9-kommuner ligger Jönköping på sjätte plats.

Andelen inskrivna barn i förskolan bland de utrikes födda är lägre. Projektet Bättre språkutveckling i förskolan är en insats för att öka deltagandet i förskolan för barn med annat språk i hemmet än svenska. Där driver utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun uppsökande verksamhet, med målet att öka deltagandet i förskolan. Målgruppen är vårdnadshavare med barn mellan tre och fem år. På grund av pandemin har uppdraget hittills varit riktat till ett område. Framåt kommer projektet omfatta samtliga prioriterade områden.

Senast ändrad: 2023-12-05