Gå direkt till sidans innehåll

Mål 30. Behörighet till yrkesprogram

Indikator SE. 4. 30

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår.

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Datakälla: SCB och Skolverket via Kolada
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 1998
Senaste värdet:
88 % (2023)
Utgångsvärde:
91 % (1998)

Kommentar

I Jönköping har 88 procent av eleverna som går ut grundskolan behörighet till yrkesprogram, vilket är något högre än den nationella nivån. Det är dock stor skillnad mellan olika grupper. Nästan hälften, 47 procent, av eleverna med neuropsykiatriskVfunktionsnedsättning (NPF) som slutade nian i Jönköpings Kommun år 2022 saknade behörighet till gymnasiets yrkesprogram.

Senast ändrad: 2024-05-16