Gå direkt till sidans innehåll

Behörighet till yrkesprogram

Indikator SE. 4. 2

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår.

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2000

86

1

Jönköping

2001

88

2

Jönköping

2002

88

3

Jönköping

2003

89

4

Jönköping

2004

88

5

Jönköping

2005

89

6

Jönköping

2006

90

7

Jönköping

2007

88

8

Jönköping

2008

89

9

Jönköping

2009

91

10

Jönköping

2010

88

11

Jönköping

2011

88

12

Jönköping

2012

88

13

Jönköping

2013

89

14

Jönköping

2014

86

15

Jönköping

2015

89

16

Jönköping

2016

90

17

Jönköping

2017

86

18

Jönköping

2018

88

19

Jönköping

2019

88

20

Jönköping

2020

88

21

Jönköping

2021

88

22

Jönköping

2022

86

23

Riket

2000

89

24

Riket

2001

89

25

Riket

2002

90

26

Riket

2003

90

27

Riket

2004

90

28

Riket

2005

89

29

Riket

2006

90

30

Riket

2007

89

31

Riket

2008

89

32

Riket

2009

89

33

Riket

2010

88

34

Riket

2011

88

35

Riket

2012

88

36

Riket

2013

88

37

Riket

2014

87

38

Riket

2015

86

39

Riket

2016

87

40

Riket

2017

82

41

Riket

2018

84

42

Riket

2019

85

43

Riket

2020

86

44

Riket

2021

86

45

Riket

2022

85

46

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2000

91

47

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2001

90

48

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2002

89

49

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2003

90

50

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2004

90

51

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2005

90

52

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2006

90

53

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

89

54

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

89

55

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

89

56

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

88

57

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

86

58

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

87

59

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

88

60

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

87

61

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

84

62

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

86

63

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

82

64

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

83

65

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

82

66

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

83

67

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

83

68

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2022

82

69

Större stad (ovägt medel)

2000

89

70

Större stad (ovägt medel)

2001

89

71

Större stad (ovägt medel)

2002

89

72

Större stad (ovägt medel)

2003

89

73

Större stad (ovägt medel)

2004

90

74

Större stad (ovägt medel)

2005

89

75

Större stad (ovägt medel)

2006

89

76

Större stad (ovägt medel)

2007

89

77

Större stad (ovägt medel)

2008

88

78

Större stad (ovägt medel)

2009

88

79

Större stad (ovägt medel)

2010

88

80

Större stad (ovägt medel)

2011

87

81

Större stad (ovägt medel)

2012

87

82

Större stad (ovägt medel)

2013

88

83

Större stad (ovägt medel)

2014

88

84

Större stad (ovägt medel)

2015

86

85

Större stad (ovägt medel)

2016

87

86

Större stad (ovägt medel)

2017

85

87

Större stad (ovägt medel)

2018

85

88

Större stad (ovägt medel)

2019

84

89

Större stad (ovägt medel)

2020

85

90

Större stad (ovägt medel)

2021

86

91

Större stad (ovägt medel)

2022

85

Kommentar

I Jönköping har 86 procent av eleverna som går ut grundskolan behörighet till yrkesprogram, vilket är något högre än den nationella nivån.

Senast ändrad: 2023-08-11